8.000 norske virksomheder skal leve op til kønskvoter i bestyrelsen i år

Kvinder i ledelsen 4. mar 2024 -
This describes the image
Vicedirektør i Reitan Retail, Monica Ødegaard, sidder i flere bestyrelser i Norge, herunder Rema 1000 Norge, Reitan Convenience og Uno-X Mobility. En tredjedel af de lidt under 200 bestyrelsesposter i koncernens selskaber var i 2022 besat af kvinder.  Foto: Reitan Retail
  • Virksomheder i Norge med mindst 100 mio. norske kr. i indtægter skal have kønsbalancen i bestyrelsen på plads, inden året er omme. Kravet betyder udskiftning på ca. 6.600 bestyrelsesposter.   

Skrevet af: Søren Tougaard

På spørgsmål omkring kønsdiversitet i bestyrelsen er Norge gået i et udbrud sammenlignet med det øvrige Europa.

For 20 år siden indførte Stortinget således regler om, at bestyrelser i statslige selskaber skal bestå af mindst 40 pct. kvinder og 40 pct. mænd. Samme regel gælder for Norges største børsnoterede selskaber.

Kort før indgangen til 2024 udvidede Stortinget kravene for kønsbalance i selskabernes bestyrelser til også at gælde for langt mindre selskaber. 

I første omgang betyder kravene, at alle norske virksomheder med indtægter for samlet 100 mio. norske kr. eller mere skal have kønsbalancen på plads i bestyrelsen inden årets udgang.

Det vil sige, at sammensætningen mindst skal være 40 pct. kvinder og 40 pct. mænd. Det omfatter ca. 8000 virksomheder. 

Herefter kommer yderligere fire faser de følgende fire år. 30. juni 2028 vil kravene omfatte alle landets virksomheder med mere end 50 mio. norske kr. i samlede drifts- og finansielle indtægter. Dem er der ca. 20.000 virksomheder af.

De skærpede politiske krav til bestyrelsessammensætningen i Norge sker, fordi det går for langsomt med at få kvinder ind i bestyrelserne.   

- For 20 år siden havde vi 15 pct. kvindelige bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber, nu er det 20 pct. Hvis vi fortsætter i dette tempo, når vi ikke vores mål. Jeg er stolt over, at vi nu har indført regler, der skal bidrage til en mere ligestillet arbejdsmarked og erhvervssektor, sagde erhvervsminister i Norge Jan Christian Vestre, da loven blev vedtaget få dage før jul sidste år. 

Stor udskiftning

For at kunne leve op til reglerne i første fase skal de norske selskaber udskifte ca. 6.600 bestyrelsesposter i år, hvoraf langt de fleste skal gå til kvinder.

I alt skal de norske selskaber udskifte ca. 13.000 bestyrelsesposter frem mod den endelige deadline om lidt over fire år, vurderer erhvervsministeriet. 

Alt mens kravene til kønssammensætningen stiger i de norske selskaber, er der langt fra et flertal i Folketinget for at indføre kønskvoter i danske bestyrelser. 

For to år siden vedtog EU-Parlamentet, at alle store børsnoterede selskaber i EU inden juli 2026 skal træffe foranstaltninger, der sikrer flere kvinder i bestyrelsen. 

Formålet er at indføre transparente udvælgelsesprocedurer i virksomheder, så det sikres, at mindst 40 pct. af de menige bestyrelsesposter eller 33 pct. af alle bestyrelsesposter er besat af det underrepræsenterede køn inden udgangen af juni 2026. 

Direktivet gælder ikke for virksomheder med færre end 250 ansatte.

   

  

 

 

Opdateret 4. mar 2024