Butikker på landet: Regeringen vil skabe bedre sammenhæng mellem land og by

Butikker på landet 24. nov 2023 -
This describes the image
Louise Schack Elholm kunne som minister for landdistrikter støbe de første kugler til et landdistriktspolitisk udspil i begyndelsen af det nye år. Foto: Flemming Effersøe
  • Ministeren for bl.a. landdistrikter bruger bl.a. borgermøder og besøg i borgerbutik til at sætte kursen for fremtidens udvikling i landdistrikterne  

Denne reportage er foretaget før gårsdagens ministerrokade, hvor Louise Schack Elholm (V) blev erstattet af partifællen Martin Dahlin som ny minister for byer og landdistrikter, kirkeminister og minister for nordisk samarbejde

Landdistrikterne er fulde af stærke fællesskaber og samfund, som sagtens kan løfte sig. Det mener den tidligere minister for landdistrikter.

- Det er der allerede mange eksempler på. Men vi skal selvfølgelig erkende, at der også er problemer, og vi skal hjælpe dem med at skabe nogle rammer, der gør, at de kan udvikle sig, siger Louise Schack Elholm, der i går måtte forlade sit ministerkontor efter en rokade på Venstres ministerhold.   

På et borgermøde for nylig i Jyderup fortalte hun om, hvordan en lokal dagligvarebutik i Tuse nær Holbæk er genopstået fra asken, og som samtidig er en historie om fællesskab og urokkelig støtte.

Louise Schack Elholm kunne - endnu som minister - torsdag den 12. oktober klippe snoren til den nye borgerbutik Min Købmand i Tuse sammen med den vikarierende borgmester Lars Qvist i Holbæk Kommune.

Louise Schack Elholm er begejstret for, at et lokalt projekt som dette i Tuse, kan lade sig gøre. Ifølge hende, viser det, hvad det betyder, når et lokalsamfund står sammen. 

- Jeg synes, at det var fantastisk at komme ud i Tuse og mærke den opbakning, som Min Købmand oplever her. Tusind timer har de lokale brugt på at få stablet en butik på benene. Jeg ved, hvor meget det betyder, når der er nogle lokale ildsjæle, der kæmper for deres lokalområde. Det kan betyde utrolig meget for udviklingen, siger Louise Schack Elholm.

Hun bruger det som et eksempel på, hvad lokalsamfundet kan udrette, når man står sammen for at skabe en udvikling: - Det betyder meget for lokalsamfundet at have en lokal butik. Og det kan samtidig markere begyndelsen på noget nyt.

Bedre sammenhæng mellem land og by

Det er regeringens politik, at Danmark skal hænge bedre sammen. Det skal være attraktivt at bosætte sig både i byerne og på landet.

Derfor skal et nyt landdistriktspolitisk udspil styrke landdistrikterne. På regeringens finanslovsforslag for 2024 er der afsat 100 mio. kr. årligt i perioden 2024-2027 til initiativer, som er målrettet landdistriktsområdet.

Initiativerne skal samles i et nyt landdistriktspolitisk udspil. Og det var afsættet for ni borgermøder, som den hidtidige minister på området, Louise Schack Elholm havde taget hul på. 

Louise Schack Elholm nåede i november - inden ministerrokaden - at tage rundt til borgermøder i landdistrikterne for at få input og tale med de lokale om de styrker, udfordringer og muligheder, som de selv ser for deres lokalområde i fremtiden. Danmarksturnéen gør stop i ni landsbyer fordelt over hele landet.

This describes the image

Dagligvarehandlen.dk var med til borgermødet i Skaridsøsalen i Jyderup den 14. november, hvor de lokale fra en række mindre bysamfund på Vestsjælland var mødt talstærkt frem og havde stor spørgelyst. Men der var også mange bekymringer – og færre konkrete forslag, som ministeren kunne tage med sig hjem til Kirkeministeriet.

Mistede busruter, nye ejendomsvurderinger, der gør fritidslandbrug til erhverv, solceller, vindmøller, afgift på diesel, tab af skole- og uddannelsestilbud til unge og butiksdød stod skrevet med flammeskrift.

Moderator og tidligere adm. direktør og ansvarshavende chefredaktør Torben Dalby Larsen for Sjællandske Medier forsøgte for egen regning af vende stemningen ved at fremhæve op mod et tusinde nye arbejdspladser, som er på vej hos Novo Nordisk i Kalundborg. Samtidig vil tusindvis af håndværkere og andre bygningsarbejdere strømme til i en periode for at bygge nye produktionsfaciliteter.

 

This describes the image

Planloven

Udover at være kirkeminister og minister for nordisk samarbejde var Louise Schack Elholm minister for landdistrikter og fik ved udgangen af 2022 også ansvaret for planloven som en konsekvens af SVM-regeringens omlægning af ressortområder.

Dermed blev planloven flyttet fra Indenrigs- og Boligministeriet. Derudover fik hun som minister også ansvaret for sager vedrørende landdistrikter, herunder LAG-ordningen (lokale aktionsgrupper), regional- og landdistriktspolitisk redegørelse samt det koordinerende ansvar for landdistriktspolitikken.

Da ministeren også har ansvaret for planloven, har ministeren udover landdistriktsudspillet altså flere redskaber i værktøjskassen.

Planloven er en central lov i den fysiske udvikling af det danske areal. Den opstiller de overordnede rammer for, hvordan forskellige samfundsmæssige interesser skal vægtes over for hinanden på en lang række områder.

Det gælder f.eks. regler for, hvor der kan være detailhandel, hvordan der sker en hensigtsmæssig udvikling i hele landet, og hvor der skal tages større hensyn til natur og miljø. Loven regulerer både enkeltpersoners og virksomheders mulighed for byggeri.

50 mio. kr. til udvikling i landdistrikterne

Der blev i 2023 afsat mere end 50 mio. kr. til Landdistriktspuljen, som støtter foreninger og aktiviteter, der skaber liv og udvikling i landdistrikterne og på de små øer.
I april indgik regeringen, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti en aftale om finansloven for 2023, som gjorde det muligt for Louise Schack Elholm at åbne for nye ansøgninger til den første af to ansøgningsrunder under Landdistriktspuljen i 2023.

I 2023 blev der udbudt midler til forsøgsprojekter, projekter på de små øer, forskningsprojekter, projekter i områder med landvindmøller og solcelleparker samt midler til lokalsamfund, der ønsker at etablere og udvikle borgerdrevne dagligvarebutikker for i alt 52,3 mio. kr. 

Til sidstnævnte var den økonomiske ramme på 6,1 mio. kr. Midlerne udbydes i to runder, og anden runde blev åbnet sidst i august, med 16 mio. kr. i puljen – dog uden øremærkede midler til borgerbutikker.

Forsøgsbyer

Som et forsøg på at skabe endnu bedre muligheder for at bo, leve og uddanne sig udenfor landets største byer, har regeringen tidligere i år udvalgt 14 byer, der skal fritages for regler og lovgivning, der kan gøre det vanskeligt at udvikle nogle af de mindre byer.

- Det drejer sig bl.a. om, at man i de pågældende kommuner skal kunne oprette velfærdscentre, at man skal kunne dispensere fra lokalplaner, hvis disse står i vejen for gode tiltag i bymidten, og ligeledes skal kommunen i højere grad udleje sine lokaler på markedsvilkår, så private erhverv i højere grad kan operere i bymidten, siger Louise Schack Elholm og tilføjer:

- Jeg er personligt meget glad for forsøgsordningen, og jeg tror, den vil sikre, at vi kan udvikle vores mindre byer. Levende og attraktive bymidter er med til at sikre sammenhængskraft i vores landdistrikter og er med til at stimulere vækst for hele oplandet. Jeg tror, at det vil gavne de mindre byer, at vi nu som led i en forsøgsordning sætter nogle af dem fri af eksisterende regler og lovgivning, så de kan finde nye veje til at skabe mere liv i bymidten, hvor der kan være udfordringer, fordi danskernes handelsmønstre ændrer sig.

Der skal nu udarbejdes et lovforslag, der giver hjemmel til de konkrete forsøg, så de kan gå i gang i løbet af 2024.


 

Opdateret 24. nov 2023