Butikker får højere bøder ved salg til mindreårige

Lovgivning 14. nov 2023 -
This describes the image
Arkivfoto: Flemming Effersøe
  • Butikker kan få bøder på mindst 50.000 kr. for ulovligt salg af alkohol, tobak og nikotinprodukter til mindreårige

En ny forebyggelsesplan med 30 konkrete initiativer til knap 500 mio. kr. skal forebygge og nedbringe børn og unges forbrug af nikotinprodukter, tobak og alkohol. Det er resultatet af en bred politisk aftale, som regeringen har indgået med Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Det Konservative Folkeparti og Alternativet.

Der kommer skrappere regler for salg af alkohol, tobak og nikotin, og bøderne bliver større for overtrædelse. Samtidig skal der foretages en analyse af mulighederne for elektronisk aldersverificering i de fysiske butikker og indføres en digital alderskontrol på nettet.

For at begrænse de unges adgang til stærkere alkohol må butikkerne udelukkende sælge almindelige øl og andre drikkevarer med en lavere alkoholprocent til 16-17-årige.
I dag er der tilladt for 16-17-årige at købe alkohol op til 16,5 procent, hvad der giver adgang til både stærke øl og vin. Fremover vil det blive højst 6 pct.

Aftalepartierne er enige om, at antallet af bøder, der i dag udstedes i forbindelse med ulovligt salg af alkohol, tobak og nikotin til børn og unge, ikke står mål med det ulovlige salg. Det skyldes blandt andet, at der mangler effektive kontrolredskaber til at håndhæve gældende lovgivning. 

Derfor skal bøderne sættes op, så de giver yderligere incitament til at overholde reglerne. Bødeniveauet skal i udgangspunktet starte på 50.000 kr. og gælde for salg af tobaks-og nikotinprodukter, som er ulovlige at markedsføre i Danmark, og ulovligt salg af tobak, nikotin og alkohol til mindreårige.

Skærpede krav til præsentation

Aftalepartierne er enige om, at der er behov for at stille flere krav til, hvordan alkohol præsenteres i butikkerne. I dag kan alkohol være placeret alle steder i den enkelte butik og placeres strategisk for at fremme salget. 

På den måde vil børn og unge i mindre grad blive konfronteret med og fristet af alkoholholdige drikkevarer. 

Aftalepartierne lægger vægt på, at butikker har forskellige størrelser og udformning og understreger derfor, at kravet til placering er under hensyn til, hvad der er praktisk muligt for den enkelte butik, herunder i særdeleshed for mindre lokale købmænd.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (Venstre) sagde ved præsentation af aftalen, at børn og unges brug af tobak, nikotin og alkohol er i en bekymrende udvikling og trods klare aldersgrænser for salg, så er det i dag alt for let for mindreårige at få fat i produkterne. 

- Vi giver bl.a. myndighederne langt flere muskler og nye beføjelser til at føre effektiv kontrol med butikkerne. Afgiften på nikotinprodukter bliver sat op, og vi forbyder søde smage, der appellerer til børn og unge. 

Dansk Erhverv: Uforholdsmæssigt stort ansvar på butikker

Erhvervsorganisationen Dansk Erhverv mener, at det er behov for tiltag til mere grundlæggende kulturændringer frem for indretningskrav i butikker.

- Vi deler bekymringen i den udvikling, vi ser blandt børn og unge, og støtter det politiske initiativ for at gribe ind og få vendt udviklingen. Børn og unges rygning, nikotin- og alkoholforbrug er en mangefacetteret problemstilling, der kræver en bred og koordineret indsats, skriver Dansk Erhverv i en pressemeddelelse. 

Dansk Erhverv mener, at man i aftalen har tildelt detailhandlen en uforholdsmæssig stor del af ansvaret i forhold til alkohol og lægger op til indgribende tiltag, som efter erhvervsorganisationens vurdering ikke vil have den ønskede effekt.

Aftalen lægger op til, at sanktionsniveaet skærpes markant med højere bødeniveauer, samtidig med at myndighederne får udvidede beføjelser til eksempelvis at anvende mystery shoppers til kontrol og mulighed for at udskrive administrative bøder. 

- Samlet set, mener vi, det rammer detailhandlen meget hårdt og vi må derfor stå fast på, at man fra myndighedernes side respekterer de grundlæggende hensyn til proportionalitet og virksomhedernes retssikkerhed, siger Stine Sjølund Blok, chefkonsulent i Dansk Erhverv.

Kritik fra DSK og HK Handel 

Den nye forebyggelsesplan lægger op til, at Sikkerhedsstyrelsen fremover kan ansætte unge under 18 år, som skal teste, om butikker overholder reglerne for salg af alkohol og tobak. HK Handel og De Samvirkende Købmænd, DSK, er stærkt kritiske over for aftalen.

- Det en helt skæv måde at føre kontrol på, og jeg frygter, at det vil gå hårdt ud over de butiksansatte. Selvom det er arbejdsgivers ansvar, at reglerne for salg af alkohol og tobak overholdes, bliver det i praksis de ansatte, som skal håndhæve dem. Det er derfor også dem, der er overladt med frygten for, at reglerne overtrædes med en stor bøde til følge, siger Mette Høgh, der er formand for HK Handel og står i spidsen for landets største fagforening for butiksansatte.

Også De Samvirkende Købmænd, der repræsenterer ca. 1.500 købmandsejede dagligvarebutikker med ca. 40.000 butiksansatte, er særdeles kritiske.

- Det er helt urimeligt, når politikerne overvejer at anvende reglerne for politiets agentvirksomhed over for butiksansatte. Det er regler, der normalt tages i brug, når der er begrundet mistanke om alvorlig kriminalitet. Det er ude af proportioner at anvende de regler over for vores medarbejdere i butikkerne. De ansatte har ingen som helst fordel af, ikke at gøre deres allerbedste, siger adm. direktør Jannick Nytoft, DSK.

Bryggeriforeningen kalder planen fornuftig

Bryggeriforeningens adm. direktør Nick Hækkerup, kalder det for en ”ganske fornuftig forebyggelsesplan, som et stort flertal i Folketinget heldigvis står bag":

- Danske unge har et langt mere ansvarligt alkoholforbrug end deres forældre og bedsteforældre havde, da de var unge. Men der er behov for at hjælpe de få unge, som har en decideret drukkultur med binge-drinking – uden af fratage lærlingen og gymnasieeleven muligheden for at drikke et par øl med vennerne. Vi synes, at planen er et godt skridt i den rigtige retning, ikke mindst fordi der nu vil blive skredet mere og hårdere ind over for overtrædelser af de eksisterende salgsaldersgrænser. 

 

 

 


 

Opdateret 16. nov 2023